Eldningsförbud upphör i Valdemarsviks kommun

Från och med klockan 09.00 den 27 juli upphör eldningsförbudet i Valdemarsviks kommun.

Beslutet grundas på en bedömning av rådande väderläge och sjunkande brandriskvärden och har gjorts i samråd med länets räddningstjänst och övriga kustkommuner i Östergötland.

Beslutet innebär att från och med den 27 juli 2023 klockan 09.00 är det tillåtet att elda utomhus igen. Tänk dock på att vara försiktig och att du har ansvar för att elden inte sprids och blir ordentligt släckt innan du lämnar platsen.