Efterarbeten på Axvägen efter asfaltering

Tisdagen den 28 juni kommer efterarbeten att utföras på Axvägen, sträckan från Åkervägen fram till vändzonen på Axvägen.

Under pågående arbete råder parkeringsförbud på den aktuella sträckan.