Du och ditt företag på Landsbygden!

Att driva företag i landsbygdsmiljö har många fördelar men också finns det några utmaningar som ställs på sin spets.

Välkommen till ett forum där vi under förmiddagen kommer att lyfta landsbygdsutmaningarna på olika sätt. Talarna för dagen kommer belysa kompetensförsörjning, digitalisering och ledarskap som är tre viktiga frågor för att driva sitt företag framåt och vara rustad för att möta framtiden.
Dagens moderator är Henrik Johnsson som själv driver företag just från landsbygden i Östergötland. Det kommer att serveras lunch med livemusik och på eftermiddagens workshop ser vi gärna att du som på något vis jobbar i en organisation som stödjer företagare på landsbygden på olika sätt deltar för att utveckla samverkan och vårt gemensamma erbjudande till företagen.

Tema på förmiddagen föreläsningar:

• Digitalisera utan Internet
• Utmanande samtal som ledare med många roller på bygden
• Anställa utan tillräckligt med personer i sin närhet

Eftermiddagens workshop
Vi i stödjande organisationer kommer att få tid att lära känna varandra bättre och tillsammans hitta nya samverkansformer för att utveckla vårt gemensamma utbud till landsbygdsföretagen.

Tid: Fredagen den 16 december. Vi bjuder in till frukost och registrering från klockan 08.30. Föreläsningen startar klockan 09.00 och dagen avslutas för dig som företagare klockan 13.00 och för organisationer som stödjer företagare fortsätter vi fram till klockan 15.00.
Plats: Vreta Kluster, Klustervägen 11, Vreta Kloster.
Kostnad: Ingen kostnad men 300 kr om avanmälan inte kommit in senast dagen innan.

Varmt välkommen !

Jag vill anmäla mig och är företagare>>
Här anmäler du dig som stöttar företag i landsbygdsmiljö>>

Dagen är en del av Landsbygd 2020- 2022, ett affärsutvecklingsprojekt för företag på den Östgötska landsbygden. Projektet syftar till att utveckla framgångsrika företag för att fler ska kunna bo och leva på landsbygden samt att samordna och synkronisera stödsystemet med utgångspunkt från företagens behov.