Dialogmöte kring upphandling av ramavtal för hantverkare

Välkommen på dialogmöte inför Valdemarsviks kommuns upphandling av nya ramavtal med hantverkare.

Är du intresserad av att vara med och lägga anbud för första gången eller har du deltagit förut och har åsikter om hur kommunen formulerar sina krav? Nu öppnar vi upp för dialog kring upphandlingsfrågor specifikt riktat till hantverkare. Representanter från Företagarnas lokala och regionala kontor kommer att delta på mötet. Välkommen att delta!

Mötet arrangeras i Folkets hus den 19 april kl 17:00-19:00.

Anmäl dig här.

För frågor kontakta näringslivsutvecklare.