De ska säkra laxtrappans framtid

De ska säkra laxtrappans framtid

Hur ska laxtrappan i Vammarsmålaån göras om för att säkerställa en långsiktig lekplats för havsöring? Vilka förändringar behöver ske? Vad kan det komma att kosta? Att hitta svaren på dessa frågor är uppgiften för fyra studenter från Uppsala som besökt platsen i veckan.

I veckan besöktes vår kommun av studenter från civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. De ingår i en arbetsgrupp som leds av Dennis Wiström i Västerviks kommun. Tillsammans ska de ta fram förslag på åtgärder för att laxtrappan i Vammarsmålaån ska fungera bättre.

– Idag fungerar laxtrappan bra för uppåtgående havsöring, men den nedåtgående fisken har det svårare. Inom ett par år måste vi hitta en bättre lösning, och det är det vår förstudie går ut på, berättar Dennis Wiström som leder projektet.

Olika alternativ tas fram

Genom förstudien kommer kommunen få en uppfattning om vad som behöver göras, hur det skall göras och vad det kan kosta att genomföra de nödvändiga åtgärderna. Vammarsmålaån är en viktig lekbäck för havsöring och andra fiskar så upp och nervandring är viktig.

– Studenterna kommer nu åka hem och jobba vidare med att dels finna olika alternativa lösningar, dels utreda de tekniska och juridiska aspekterna kring de olika alternativ som finns. Även miljökonsekvensutredning ingår i deras uppdrag, liksom en riskanalys, berättar Dennis Wiström som väntar resultatet av förstudien i juni.

Finansiering kommer att sökas externt

Förstudien finansieras av Länsstyrelsen i Östergötland och genomförs av Vattenrådet där Valdemarsviks kommun är representerad genom Carl Hamilton, skärgårdsutvecklare. Det är han som tillsammans med Dennis sökt medel för att genomföra projektet.

– De eventuella åtgärder som kommer att behöva göras på platsen kommer Carl och jag ansöka om finansiering för. Vi kan inte i dagsläget ge någon uppskattning om kostnader, utan det får vi återkomma till när förstudien är avslutad och vi kan enas om den bästa lösningen för laxtrappans framtid, avslutar Dennis Wiström.

Bilden, från vänster: Caroline Hillforth, Julia Tholander, Linnea Svärd, Walter Cassel, samtliga studenter från Uppsala.