De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

 

Restriktioner tas bort gällande:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Serveringsställen
 • Mässor
 • Handelsplatser och plats för kultur och fritidsverksamheter
 • Privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler
 • Långväga kollektivtrafik
 • Cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus
 • Större sociala sammankomster

 

Kvarvarande rekommendationer:

 • Alla som är över 12 år bör fortsatt vaccinera sig.
 • Stanna hemma vid sjukdom.
 • Ovaccinerade rekommenderas fortsatt att undvika trängsel och stora folksamlingar.
 • Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsatt vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten