Dags för radonmätning?

Är du småhusägare? Då kanske det är dags att mäta radon. Har du mätt tidigare, men flyttat, byggt om eller byggt nytt? Eller var det bara länge sedan? Då kan det vara dags att mäta igen.

Radon mäts under minst två månader mellan oktober och april.  Du beställer mätdosor via mät- laboratorium eller saneringsföretag. Dosorna placeras ut i olika rum under mätperioden och skickas sedan tillbaka. Du får ofta resultatet inom några veckor.

Om radonhalten i ditt hus överstiger 200 bequerel/kubikmeter bör du ta hjälp av ett radonsaneringsföretag. Då får du hjälp att ta reda på varifrån radonet kommer och vilka åtgärder som bör vidtas för att sänka radonhalten.

Behöver du utföra en radonsanering kan du söka radonbidrag.  Du kan ersättas för halva kostnaden, upp till 25 000 kr.

Mer information

Informationsblad om radonmätning

www.stralsakerhetsmyndigheten.se/radon

www.boverket.se/radonbidrag