Dags att betala årsavgiften för miljö- och livsmedelstillsyn

Verksamheter som kommunen har uppdrag att genomföra tillsyn på enligt bestämmelserna i miljöbalken och livsmedelslagstiftning betalar årligen för kommunens tillsynsarbete. Under pandemin har kommunen skickat ut fakturorna under hösten, men nu har fakturorna för 2022 skickats ut.

Fakturan omfattar kommunens tillsynsarbete och i årsavgiften ingår bland annat inre och yttre tillsyn, inläsning, restid och efterarbete: kort sagt allt som ingår för inspektioner och kontroll av verksamheten.