Containrar för tidningsinsamling åter vecka 3

På grund av ett missförstånd med vår entreprenör har det saknats insamlingscontainrar för tidningar senaste tiden. Containrarna ställs tillbaka igen under nästa vecka.