Byte av vattenmätare pågår

Under de närmsta månaderna kommer medarbetare från Tekniska avdelningen på Valdemarsviks kommun att utföra byte av vattenmätare hos dig som fastighetsägare.

Fastighetsägare som berörs av bytet kommer att kontaktas antingen genom oanmäld dörrknackning eller genom brev med information om hur du bokar besökstid. Vår personal som kommer hem till dig kommer att bära ID-kort och använda kommunens fordon med kommunlogotypen vid besöket.

För att bytet ska gå så smidigt som möjligt för dig med bokad besökstid är det viktigt att du:

  • Ser till att vattenmätaren är åtkomlig vid besöket, eftersom det kan bli fuktigt i närheten av den vid bytet.
  • Kontrollerar att vattenmätaren sitter i en konsol. Om så inte är fallet bör man kontakta en VVS-installatör för att åtgärda detta innan besöket.
  • Kontrollera att båda ventilerna före och efter vattenmätaren fungerar. Stäng en ventil i taget och se till att inget vatten rinner när man öppnar närmsta tappställe/kran. Om någon av ventilerna inte fungerar, måste du kontakta en VVS-installatör för att byta ut dem innan bytet av vattenmätaren kan genomföras.

Dessa utbyten av vattenmätare sker i enighet med Valdemarsviks kommuns antagna ABVA (Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp) under rubriken ”Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen”, punkt 6.

Läs mer här: ABVA – Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp