Byggstart för Ringgården

Efter kommunstyrelsens beslut den 30 mars 2022, står det nu klart att byggnationen av Ringgården kan inledas. Den vinnande anbudsgivaren är Svenska Entreprenad & Förvaltningsaktiebolag (SEFAB).

Upphandlingen inleddes i början av februari 2022 för att avslutas i mitten av mars. Ett anbud inkom, och efter utvärdering står det klart att Svenska Entreprenad & Förvaltningsaktiebolag (SEFAB) möter samtliga krav kommunen ställt på anbudsgivare, och ska därmed tilldelas uppdraget.

– Efter många turer gällande projekt Ringgården, har vi i kommunstyrelsen idag gett vårt klartecken att gå vidare med byggnation. Det är glädjande att vi nu kan ta nästa steg mot ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende som behövs i vår kommun, säger Lars Beckman, kommunstyrelsens ordförande (S).

Anbudssumman är 69 600 000 kronor med en optionssumma motsvarande 1 539 000 kr, för bland annat solceller och kylanläggning. Ytterligare kostnader motsvarande ca 10 % av anbudssumman kan komma att tillkomma på grund av ändrings och tilläggsarbeten. Sedvanliga så kallade byggherrekostnader, exempelvis bygglov och anslutningsavgifter, motsvarande ca 2 600 000 kronor tillkommer också. Den totala summan för hela projektet uppskattas därmed till 80 699 000 kr.

Under 2022 finns 39 miljoner kronor avsatta för projektet, och 2023 finns ytterligare 40 miljoner kronor i budget. Det är inom ramen för kommunfullmäktiges beslut år 2020 att bevilja totalt 85 miljoner kronor till Ringgården. Hittills har projektet kostat 4,5 miljoner, varför kvarvarande medel, enligt kommunfullmäktiges beslut, uppgår till 80,5 miljoner.

– Vi har stort förtroende för Svenska Entreprenad & Förvaltningsaktiebolags (SEFAB) förmåga att genomföra ombyggnationer i den här omfattningen, och ser fram emot ett gott samarbete. Vi kommer nu att skriva avtal och inleda byggnationen. I slutet av 2023 kommer vårt nya Ringgården stå klart – med anpassade, trivsamma och funktionella utrymmen för de boende och en god arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Nhela Ali, kommunalråd (S) och ordförande i stöd- och omsorgsutskottet.