Brukens framtid i Valdemarsvik

Det gångna året har tre av Valdemarsviks största industrier bytt ägare, Cutting Metal Works i Valdemarsvik Aktiebolag, RK Teknik i Gusum Aktiebolag och Nordic Brass i Gusum AB. För mig väcker det tankar kring företagens framtid och varande i kommunen – kommer de flytta, kommer de lägga ner eller kommer de satsa? Efter senaste tidens möten och samtal med företagens ledningar har det blivit tydligt att de alla valt det senare alternativet – de satsar!  

Nordic Brass har tillsatt en ny VD vid namn Björn Wiborg som introduceras in i verksamheten under kommande månader. CMW och RK Teknik har fortsatt Christer Hultgren respektive Johan Karlsson kvar som ledare för verksamheterna. Ägarna finns i alla tre fall på andra håll i Sverige men företagen stannar enligt uppgifter kvar i Gusum respektive Valdemarsvik. 

De tre ovan nämnda industrierna har totalt över 200 anställda och räknar man med alla de industriföretag jag ännu inte hunnit träffa utöver dessa kan man mer än dubbla antalet till omkring totalt 450 anställda. Nordic Brass nya ägare Lazarus uppger att de rekryterat totalt 6 nya tjänster lokalt sedan de tog över verksamheten tidigare i år. På RK Teknik är rekryteringen just nu i full gång för att hitta en ny ekonomichef. Det kan alltså konstateras att de är betydande arbetsgivare i kommunen. 

Naturligtvis är jag mer eller mindre bekant med vissa branscher utifrån min egen bakgrund. Bortsett från en kortare anställning på ritningsarkivet på Siemens i Finspång har jag haft väldigt lite kontakt med industrin. Efter studiebesök på CMW och RK Teknik har jag blivit varse om att min bild av industrin inte varit helt modern. Buller, tungt kroppsarbete och föroreningar har i hög grad dominerat mina tankar om industrin. Förutom bullret är bilden på plats en helt annan. Industrin är i hög grad digitaliserad; CMWs VD Christer Hultgren uppger t ex att han ständigt efterfrågar personal med CNC-kompetens, dvs kompetens att sköta och programmera datorstyrda maskiner. Inom industrin arbetas det dessutom medvetet med hållbarhetsfrågor; restprodukter tas tillvara och säljs, vatten samlas upp och återanvänds och de är måna om att anställda trivs och är vid god hälsa. RK Teknik har t ex både padelbana och gym på plats inne på företaget och planerar för en rejäl uppgradering av matsal och personalutrymmen. Investeringar har gjorts och planeras framöver för att öka produktionen, möta en för närvarande hög efterfrågan och förbättra lokaler och logistik. 

Industrin är med andra ord fortsatt en stor och växande bransch i Valdemarsviks kommun, med stor betydelse för sysselsättningen här. I min nya roll som näringslivsutvecklare har jag en vision om att väl känna till och samarbeta med människorna bakom företagen i Valdemarsvik och arbeta proaktivt för att underlätta och vägleda i kontakter med kommunen, t ex vid planer på expandering, kompetensförsörjning eller med nätverkande. Har du som företagare idéer eller planer där jag kan hjälpa till är du varmt välkommen att höra av dig. 

Johan och Ola på RK Teknik