Bidra till utvecklingen av Östergötland som besöksmål

Bidra till utvecklingen av Östergötland som besöksmål

Vi söker både dig som aldrig besökt Östergötland och dig som besöker oss ofta, eller kanske till och med bor i regionen. Ta chansen att göra din röst hörd och hjälp oss att utveckla Östergötland till en ännu bättre plats! 

På uppdrag av Region Östergötland genomför Parlametric AB en enkätundersökning vars resultat kommer att användas för att utveckla Östergötland till en ännu bättre plats att besöka och bo på. Undersökningen vänder sig till privatpersoner både i och utanför regionen och frågor vi söker svar på är bland annat vad svenskarna förknippar med Östergötland, vad som påverkar deras val av besöksmål och hur invånarna själva upplever turismen på sin plats.

Undersökningen tar cirka 3-5 minuter att fylla och alla svar är anonyma. Sprid gärna undersökningen i era nätverk, undersökningen är öppen fram till sista september!

Till undersökningen