Bevattningsförbud gäller de som får vatten från vattenverket i Gryt

Vattenverket i Gryt har tekniska problem och levererar mindre vatten än vanligt. Därför råder bevattningsförbud för de som har kommunalt vatten från vattenverket i Gryt.

Vi har sedan en tid tillbaka tekniska problem med vattenverket i Gryt. Vi arbetar för att lösa problemen men fram till dess körs vattenverket med reducerad kapacitet, vilket innebär att vi inte kan leverera vatten i den mängd vi önskar från vattenverket i Gryt.

För att spara vatten råder bevattningsförbud för alla med kommunalt vatten från vattenverket i Gryt. Bevattningsförbudet gäller tills vidare. Parallellt ber vi berörda att vara mycket återhållsamma med övrig vattenförbrukning.