Bevattningsförbud i Skeppsgården kvarstår

Bevattningsförbud i Skeppsgården kvarstår

Med anledning av en ökad vattenförbrukning och en sjunkande trend i vattenkällorna infördes den 14 juni bevattningsförbud i Skeppsgården för abonnenter med kommunalt vatten.