Beslut kring ny förskole- och skolorganisation senareläggs till hösten 2024

Efter överläggningar mellan förvaltningen och politiska majoriteten har vi kommit fram till att senarelägga beslutet angående ny förskole- och skolorganisation till hösten 2024. Detta grundar sig i behovet av mer djupgående underlag för politikens beslut samt behov och bearbetningen av synpunkter som inkommit vid dialogmöten i Valdemarsvik, Gusum och Ringarum, samt via e-post.

Genom att noggrant bearbeta de insamlade förslagen strävar vi efter att undvika att utredningen skickas fram och tillbaka mellan utskott, kommunstyrelse och förvaltning. Preliminärt ser vi att förslag till beslut ska behandlas av utskottet och kommunstyrelsen i september samt kommunfullmäktige i oktober.

– Det har varit ett stort engagemang och det har kommit in många bra och kloka synpunkter under våra dialoger. Skolorganisationsfrågor är komplexa i sin karaktär. Det finns många olika intressen och vi i förvaltningen behöver mer tid för att bearbeta allt material som vi nu har för att ta fram ett färdigt förslag för politiska beslut, berättar Kristina Lohman, kommundirektör i Valdemarsviks kommun.

Det är möjligt att alternativen i utredningsprocessen revideras baserat på de synpunkter och förslag som vi har fått från medborgarna. Vi är övertygade om att detta är nödvändigt för att säkerställa en välgrundad och transparent process som tar hänsyn till alla perspektiv och behov. Vårt mål är att genomföra en grundlig och inkluderande skolutredning som leder till kloka politiska beslut. När utredningen är klar kommer politiska majoriteten att bjuda in till nya dialoger i början av september. Mer information kommer framöver.

– Förvaltningen behöver mer tid för att ta fram välgrundade underlag till beslut. Det finns redan mycket underlag men vi behöver fördjupa oss i vissa delar, säger Stefan Kemle (LpO), ordförande barn- och utbildningsutskottet.