Behöver ditt företag finansiering till utveckling av framtidens energi- och klimatsmarta lösningar?

Energimyndigheten stödjer innovationsutveckling (tjänster, lösningar och produkter) som ett led i att möjliggöra och påskynda kommersialiseringstakten hos företag.

Just nu finns tre möjligheter till finansiering som kan ge företag bidrag för att utveckla sin affärsidé, testa sin lösning med kund och demonstrera en lösning.

Vill ni utveckla ert affärskoncept

Vill ni testa och utveckla er lösning med kund?

Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2023

Delta gärna på ett av våra informationsmöten för mer information om Vill ni utveckla ert affärskoncept och Vill ni testa och utveckla er lösning med kund:

Nästa möte
Tid: den 24 januari 2023, klockan 13.30-14.30
Var: Teams

Delta gärna på vårt informationsmöte för mer information om Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2023

Tid: den 13 januari 2023, klockan 13.00-14.00

Var: Teams

Kontakta oss så berättar vi mer!

Enheten för hållbar affärsutveckling:
hallbar.affarsutveckling@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se

energimyndighetens logga