Begränsad framkomlighet på Åbyvägen i Gusum

Begränsad framkomlighet på Åbyvägen i Gusum
Under måndagen den 29/8 påbörjas arbete med utbyte av belysningsstolpar på Åbyvägen i Gusum. Arbetet beräknas på i 3-5 veckor. Framkomligheten blir under den tiden begränsad.