Återhämtning – ett av flera statsbidragsprojekt

Inför 2021 erhöll Valdemarsviks kommun riktade medel i form av statsbidrag för att genomföra olika riktade och kvalitetshöjande insatser inom stöd och omsorgssektorn med fokus på äldreomsorgen. Satsningen fortsätter under 2022 i minst lika stor omfattning, och ambitionen är hög.

– Vi har fått en fantastisk möjlighet att driva utvecklingsarbete med insatser som ska främja våra verksamheter inom sektorn. Inför 2022 kommer vi söka samtliga tillgängliga statsbidrag för sektorn för att vi ska kunna ta de kliv framåt som vi önskar, berättar Linda Andersson som är ledig från sitt chefsuppdrag inom LSS under ett år för att vara huvudansvarig och sammanhållande länk för alla statsbidrag inom sektorn.

Vikten av återhämtning

Ett av projekten berättar Emelie Svensson och Ulrika Wallin mer om. Det handlar om återhämtning för medarbetare inom omsorgen, en bristvara som de känner väl till själva. Emelie arbetar som undersköterska på Östergården, och Ulrika arbetar inom hemtjänstens nattpatrull. De är nu projektledare på deltid, där de utöver sina ”vanliga jobb” nu också driver projektet om återhämtning. Projektet ska slutligen resultera i ett konkret förslag på en ny modell för schemaläggning på helger.

– Målsättningen för oss i vårt projekt är att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Det omfattar många delar, men bland annat kommer vi titta på schemaläggning, berättar Emelie.
– Det handlar om att ta fram konkreta förslag som kan leda till att vi inom omsorgen kan arbeta färre helger, men också hur vi kan säkerställa tid till överlämning och administrativt arbete, säger Ulrika.

Båda två arbetar nu 50 % inom projektet som pågår i fyra månader. I februari kommer de att slutrapportera sina förslag som kommer ringa in problemområden samt föreslå konkreta lösningar.

Samverkan på bred front

– Vi har inlett vårt arbete med att försöka få in så mycket information som möjligt. Vi har skickat ut enkäter, och i nästa vecka inleder vi arbetet med att sammanställa alla svar. I nästa steg genomför vi möten, bland annat med de fackliga företrädarna, för att få deras inspel och olika perspektiv, berättar Ulrika.

Samverkan med facken är viktigt för projektet, men genomgående lyfter Linda och Ulrika fram vikten av att i dessa projekt skapa delaktighet internt och att arbeta nära sina kollegor och chefer.

– Projektet handlar om oss som arbetar inom omsorgen, för att finna nya sätt att få ett mer hållbart arbetsliv och därmed ett vardagsliv som fungerar bättre. Men det behandlar även kompetensutveckling och hur vi tillsammans skapar attraktiva arbetsplatser, säger Emelie och menar att de redan stött på flera områden med potential att skapa positiv förändring.

Medarbetare driver projekten

Linda, som är övergripande projektledare, berättar hur viktigt det är att återhämtningsprojektet leds av medarbetare som har genuin insikt i hur det fungerar på våra arbetsplatser.

– Ulrika och Emelie är ute i verksamheterna och kan bidra med så mycket kunskap. Det är en framgångsfaktor, och vi kommer sannolikt att rekrytera fler medarbetare internt, som vill prova på att leda eventuella delprojekt. Det ger inte bara effektiva projekt som drivs mitt i verksamheterna, utan det ger också nya möjligheter till kompetensutveckling för våra projektledare, menar Linda och får omedelbart medhåll från Emelie och Ulrika;

– Det är verkligen jätteroligt att arbeta med detta, det ger nya insikter och väcker så mycket tankar och idéer. Sedan har vi en tydlig målsättning där vi ska nå fram till ett antal konkreta förslag på hur vi kan nå ett mer hållbart arbetsliv med det utrymme för återhämtning som vi alla önskar och behöver.

– Våra projekt ska ge resultat på riktigt. Vi är övertygade om att vi kan göra skillnad, avslutar Linda.