Asfaltsarbeten utförs på delar av Bladgatan, Valdemarsvik under v.32-39

Asfaltsarbeten utförs på delar av Bladgatan, Valdemarsvik under v.32-39

Kommunen kommer under v. 32 till vecka 39 utföra asfaltsarbeten på delar av Bladgatan i Valdemarsvik. Arbetet utförs enligt karta karta-asfaltsarbeten-bladgatan
Det kommer bli nya trottoarer, ny kantsten och ny toppning av gatan.