Årets företagsklimatsraket i Östergötland

Valdemarsvik är årets företagsklimatsraket i Östergötland!

Under onsdagen 23 maj presenterades resultaten från den årliga enkäten från Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Sverige, där företagare får möjlighet att ge sina synpunkter. I årets undersökning har Valdemarsvik utmärkt sig som en riktig framgångshistoria. Företagen ger en betydligt högre bedömning jämfört med föregående år, med ett omdöme på 3,33 jämfört med 2,97 föregående år. Detta är det högsta betyget sedan 2007, och fler företag ger ett positivt betyg medan färre ger ett negativt betyg till företagsklimatet i Valdemarsvik.

En faktor som har bidragit till denna framgång är det ovanligt höga engagemanget från våra politiker i Valdemarsvik. Hela 94 procent av politikerna anser att det är viktigt att prioritera ett gott företagsklimat, vilket är en imponerande siffra. I hela länet som helhet ligger den siffran på 80 procent.

–Näringslivsklimatet är en prioriterad fråga hos både politiker och förvaltningen så vi är glada över den positiva utvecklingen. Men vi kan inte luta oss tillbaka nu, vi måste fortsätta arbeta för att främja näringslivet genom att upprätthålla en konstruktiv dialog och samverkan, säger Per Hollertz (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Valdemarsvik har förbättrat sin bedömning i samtliga enkätfrågor. När företagen tillfrågades om vad kommunen bör prioritera för att främja ett bättre företagsklimat framhävde de en förbättrad dialog med kommunens beslutsfattare samt en ökad förståelse för företagandet.

–Vi tar till oss av feedbacken från företagarna och deras betoning på behovet av en förbättrad dialog med kommunens beslutsfattare samt en ökad förståelse för företagandet. Dessa insikter kommer att vägleda vårt fortsatta arbete för att framöver främja ett ännu bättre företagsklimat i Valdemarsvik, berättar Sarah Åkerblom, Näringslivsutvecklare i Valdemarsviks kommun.

Resultatet i enkäten visar att Valdemarsviks satsningar på att skapa en gynnsam miljö för näringslivet har gett positiva resultat. Genom att prioritera en nära samverkan mellan näringsliv och kommunen har man skapat förutsättningar för en ökad tillväxt och ett mer attraktivt företagsklimat.

Läs mer om resultatet och de olika delarna i enkäten här: Valdemarsvik (foretagsklimat.se)