[ÅTGÄRDAT] Arbete på ledningsnätet påverkar Majeldsvägen 13-28

På grund av ett arbete på ledningsnätet har vi stängt av vattnet för flera fastigheter kring Majeldsvägen 13-28 i Valdemarsvik. Vi vet i nuläget inte när ni får tillbaka vattnet.

Öppna kranarna lite försiktigt efter avstängningen eftersom det kan finnas luft i ledningarna.
När vattnet återkommer kan det vara missfärgat, det är inte farligt och försvinner om du spolar i kranarna en stund.

Undvik att tvätta innan vattnet åter är klart.