Arbete på ledningsnätet i Gusum 16 januari – Vattnet stängs tillfälligt av

På grund av ett arbete på ledningsnätet i Gusum kommer vi att stänga av vattnet tisdagen den 16 Januari mellan cirka klockan 09:00–16:00 för de boende vid Centrumplatsen, Centrumvägen och Bruksgatan.

Pumpstation vid ICA Birgersson

Vi uppmanar dig att tappa upp vatten innan avstängningen. Om du skulle vara i behov av vatten under tidsperioden finns det att hämta vid pumpstationen utanför entrén till Ica Birgersson. Medtag eget kärl.

När vattnet är åter bör du öppna kranarna lite försiktigt efter avstängningen eftersom det kan finnas luft i ledningarna. Vattnet kan vara missfärgat, det är inte farligt och försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att tvätta innan vattnet åter är klart.