Arbete inleds för att förhindra översvämning

I mitten av augusti påbörjas arbetet med åtgärder som ska förhindra akut översvämning i de centrala delarna av Valdemarsvik.

Under vecka 33 inleds arbete intill Kolplan i Valdemarsviks hamn, med syfte att förhindra översvämning. Arbetet består i att reparera spont, täta och gjuta igen de delar av kajen där vatten rinner in vid höga havsnivåer. Upphandlad entreprenör för detta arbeta är SM Entreprenad från Söderköping.

Periodvis kan arbetet orsaka en del störningar i området, och vi ber om er förståelse för detta.

Renovering av kajen vid Kolplan i Valdemarsvik