Ansökan om lokalt aktivitetsstöd för HT-22

Ansökan om lokalt aktivitetsstöd för HT-22

Sista ansökningsdag för lokalt aktivitetsstöd för aktiviteter under höstterminen 2022 (1/7 – 31/12) är 28/2.

För perioden 2022-07-01 till 2022-12-31 gäller det gamla riktlinjerna för föreningsstöd.
Kommunalt aktivitetsstöd utgår med 37 kr per sammankomst om minst 5 deltagare för verksamhet i åldrarna 3-20 år.

Här hittar ni ansökningsblanketten