Valnämndens preliminära rösträkning den 14 september 2022 för Valdemarsviks kommun