Underrättelse om granskningsutlåtande för detaljplan för del av Valdemarsvik 3:1