Tillkännagivande/kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12