Tillkännagivande/kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-14