Tillkännagivande/kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-17