Tillkännagivande/kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-08-29