Tillkännagivande av justerat protokoll, Sociala myndighetsnämnden (SMN)