Tillkännagivande av justerat protokoll, Sociala myndighetsnämnden (SMN) 2023-03-15, omedelbar justering