Tillkännagivande av justerat protokoll, Sociala myndighetsnämnden (SMN) 2022-12-20