Tillkännagivande av justerat protokoll sociala myndighetsnämnden 2023-03-15