Tillkännagivande av justerat protokoll Sociala myndighetsnämnden (SMN) 2023-01-18