Tillkännagivande av justerat protokoll Sociala myndighetsnämnden 2022-11-22, omedelbar justering