Tillkännagivande av justerat protokoll, Sociala myndighetsnämnden 2022-08-09