Tillkännagivande av justerat protokoll, omedelbar justering. Sociala myndighetsnämnden sammanträde 2023-02-15