Tillkännagivande av justerat protokoll Miljö- och byggnämnden 2023-03-02