Tillkännagivande av justerat protokoll Miljö- och byggnämnden 2022-10-06