Tillkännagivande av justerat protokoll krisledningsnämnden 2023-01-16