Tillkännagivande av justerat protokoll kommunstyrelsens tillfälliga beredning 2022-08-15