Tillkännagivande av justerat protokoll kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott 2022-12-05