Tillkännagivande av justerat protokoll kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott 2022-10-03