Tillkännagivande av justerat protokoll kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott 2022-09-12