Tillkännagivande av justerat protokoll kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2022-09-13