Tillkännagivande av justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-22