Tillkännagivande av justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-25