Tillkännagivande av justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-02